หม้อต้มน้ำ

หม้อต้มน้ำ รายละเอียดสินค้า

  ใช้เวลานึ่งเพียง 3-4 ชั่วโมง

  ก้อนเชื้อไม่มีเปอร์เซ็นต์เสียเนื่องจากเชื้อรา

  จุกสำลีไม่เปียกขณะนึ่งฆ่าเชื้อ

  ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่ำ

  ใช้แก็สเพียง 9-10 กิโลกรัม

  อายุการใช้งาน นานกว่าหม้อต้มก้นถังประมาณ  5-10 ปี

  นึ่งได้ครั้งละ 1,296ก้อน

  ใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่าหม้อแบบต้มน้ำก้นถัง

  ไอน้ำได้เร็วกว่าแบบต้มก้นถัง ในเวลา 3-5 นาที

  ให้ความร้อนสม่ำเสมอ

 ใช้ร่วมกับฝาครอบได้สะดวกประหยัดเวลาและแรงงานVisitors: 64,971