เครื่องตีก้อนเห็ดเก่า

เครื่องตีก้อนเห็ดเก่า หรือ เครื่องรียูสขี้เลื่อย สามารถตีก้อนขี้เลื่อยที่หมดสภาพจากการออกดอกเห็ด แล้วเครื่องตีก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้ว ทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนแกนเหล็กเป็นซี่รอบแกน ใช้สำหรับตีก้อนเห็ดเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เครื่องสามารถแยกขี้เลื่อยกับถุงพลาสติกออกจากกัน ขี้เลื่อยที่ได้ สามารถนำไปทำ ผสมเป็นอาหารเพาะเห็ดถุงใหม่ได้อีกครั้ง นำไปใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการเพาะเห็ดฟาง นำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากจะช่วยประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเพาะแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้อีกด้วยเหมาะสำหรับฟาร์มเห็ดทุกขนาดVisitors: 64,971