ผลงานของเรา

 

เครื่องตีก้อนเก่า

 

  

เครื่องผสม 100 Kg

 

   

เครื่องผสม 150 Kg

 

  

เครื่องผสม 200 Kg

 

  

เครื่องอัดก้อน 1 หัว

 

  

เครื่องอัดก้อน 2 หัว

 

  

เครื่องอัดก้อน 4 หัว

 

  

เครื่องอัดก้อน 6 หัว

 

  

เครื่องอัดก้อน 8 หัว

 

  

เตา Size 2000

 

  

เตายาง Size 600

 

  

 

ตะแกง

 

  

ตู้เขี่ยเชื้อ

 

  

  

ตู้อบแห้ง 25 kg

 

  

สติมเมอร์  2in1

 

  

สติมเมอร์ แก๊ส

 

  

หม้อนึ่งความดัน 120

 

 

 

หม้อนึ่งความดัน 800

  

Visitors: 63,501